Welke regels gelden voor huren en verhuren?

Wie in Vlaanderen een woning huurt of verhuurt, moet sinds 1 januari 2019 rekening houden met de regels van het Vlaams Woninghuurdecreet. Een vraag die we als vastgoedmakelaar soms krijgen, is op welke huurcontracten dit decreet van toepassing is. Moet er een onderscheid gemaakt worden tussen huurovereenkomsten afgesloten voor en na 1 januari 2019.

Huurcontracten afgesloten voor of na 01/01/2019

Het Vlaams Woninghuurdecreet is enkel van toepassing op alle huurovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 januari 2019. Voor huurovereenkomsten die afgesloten werden voor 1 januari 2019, gelden de regels van de oude Federale Woninghuurwet.

Datum van ondertekening

De datum van ondertekening is daarbij doorslaggevend. Wanneer het huurcontract effectief start, is dus niet relevant. In de praktijk komt het immers voor dat de datum van ondertekening verschilt van de datum waarop het huurcontract van start gaat.

Drie mogelijke situaties

Drie mogelijke situaties kunnen zich voordoen. Werd het huurcontract voor 1 januari 2019 ondertekend en ging het voor 1 januari 2019 van start, dan gelden de regels van de Federale Woninghuurwet. Ook huurcontracten die ondertekend werden voor 1 januari 2019 en na 1 januari 2019 van start gingen, vallen hieronder. Het Vlaams Woninghuurdecreet is dus enkel van toepassing voor huurcontracten die ondertekend worden vanaf 1 januari 2019.

Bron : CIB