Wat als jouw woning beschermd is?

Naast het EPC attest, het keuringsattest voor elektriciteit, de verplichte vermelding van overstromingsgevoeligheid, enz moet je sinds 2015 bij de verkoop of verhuur ook meedelen of een pand beschermd is of voorkomt op de inventaris onroerend erfgoed.

Niet zomaar afbreken

Een voorbeeld : als je morgen een gebouw koopt dat als bouwkundig erfgoed staat geïnventariseerd, kan je dat niet zomaar afbreken of renovatiewerken uitvoeren, maar moet er aan specifieke vereisten voldaan worden.

Stedenbouwkundige vergunning

Ook voor de meeste ingrepen aan een monument heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Net zoals je voor kleinere werken aan beschermde monumenten een toelating nodig hebt van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Wettelijk verankerd

De vastgoedmakelaar controleert vandaag sowieso al de erfgoedwaarde van een pand. Maar met deze regeling is het nu ook wettelijk verankerd. Wat er dan precies moet gebeuren? Wie een beschermd pand verkoopt, moet in de publiciteit én in het compromis vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat de precieze rechtgevolgen daarvan zijn. Voor woningen die onder geïnventariseerd erfgoed vallen, moet dit alles niet in de publiciteit opgenomen worden maar wel in het compromis.