Vragen die je mag stellen aan een kandidaat huurder

Met het Vlaams Woninghuurdecreet is voor het eerst een expliciete bepaling ingevoegd in het woninghuurrecht met betrekking tot het selecteren van een huurder. De vraag luidt welke gegevens je mag opvragen en welke niet. Een verhuurder mag een kandidaat-huurder alleen de documenten opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat-huurder aan zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen. Het opvragen van documenten die peilen naar de gezondheidstoestand of het gerechterlijk verleden van de huurder is verboden, aangezien deze informatie in dat kader niet relevant is voor de verhuurder.

Belangrijk is dat de beoordeling van de proportionaliteit van bepaalde gegevens varieert naargelang het stadium van het verhuurproces. Sommige informatie zoals naam en voornaam, telefoonnummer en e-mailadres, kan ( vaak mondeling ) meegedeeld worden tijdens een eerste contact, bijvoorbeeld met het oog op het organiseren van een plaatsbezoek. Andere informatie zoals bijvoorbeeld inlichtingen over de solvabiliteit mogen in een later stadium, noodzakelijk voor de eindselectie van kandidaten.