Mag verhuurder de prijs indexeren

Mogelijkheid tot indexering

Behoudens uitdrukkelijke uitsluiting en op voorwaarde dat de woninghuurovereenkomst schriftelijk wordt gesloten, wordt de huurprijs aangepast op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Dit wil zeggen dat er altijd een indexering kan plaatsvinden, ook al werd dit niet uitdrukkelijk vastgelegd in de schriftelijke huurovereenkomst. Woninghuurovereenkomsten bevatten als het ware een stilzwijgende clausule van indexering.

Wanneer indexeren?

Een huurindexering mag niet om de haverklap gebeuren, maar maximaal eenmaal per jaar, ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de woninghuurovereenkomst. De indexering gebeurt overigens niet automatisch.

Schriftelijk melden aan huurder

Wenst de verhuurder de huurprijs te indexeren, dan zal hij dit jaarlijks schriftelijk moeten melden aan de huurder. Het verzoek heeft een beperkte terugwerkende kracht, namelijk drie maanden voorafgaand aan de maand van het verzoek. Maximaal kan dus drie maanden plus de lopende maand worden gevraagd. Omdat de belanghebbende partij de datum zal moeten kunnen bewijzen waarop het verzoek werd gedaan, is het aangewezen om de indexaanpassing per aangetekend schrijven te vragen.