Het moment van de sleuteloverhandiging

Eens de verkoopovereenkomst is getekend, kijk je al uit naar de sleuteloverhandiging. Toch moet je in principe wachten tot het verlijden van de akte. En kan het nog zijn dat je de sleutel al vroeger wenst, of net later zal krijgen.

Wanneer de koper en verkoper akkoord zijn over het goed en de prijs, ontstaat er een verkoop. De volgende stap is om een compromis te tekenen. Van zodra de koopovereenkomst gesloten is, zijn er registratierechten verschuldigd. Maar er verlopen nog gemiddeld drie maanden tussen het ondertekenen van het compromis en de authentieke akte. In die periode voert de notaris een aantal opzoekingen en controles uit, zodat de koper en verkoper met de nodige kennis van zaken de verkoop afsluiten. Pas bij het verlijden van de notariële akte krijgt de koper in principe de sleutel én meestal de dag zelf van de akte, net ervoor of net erna. Op de dag van de sleuteloverhandiging worden ook de meterstanden opgenomen en wordt de brandverzekering overgedragen.

Vroeger of later:

Wanneer de verkoper nog langer in de woning wil verblijven, kan dat mits een akkoord in de overeenkomst. Dat kan overigens gratis of met een vergoeding. Het omgekeerde kan zeker ook: de koper kan vroeger dan het moment van de akte de sleutel wensen. Veelal is dit het geval omdat hij zich al wil voorbereiden op de verbouwing of de verhuis ( denk bijvoorbeeld maar aan alles reeds opmeten, aannemers laten komen, enzovoort). Vanaf dit moment moet de bewoner wel zelf instaan voor de brandverzekering en moet hij bovendien een schriftelijk akkoord hebben van de verkoper wanneer hij al werken zou willen uitvoeren in de woning.

 Het is ten slotte ook aan te raden na elke sleuteloverhandiging nieuwe sloten te voorzien. Je weet tenslotte maar nooit welke buren of familieleden nog een exemplaar van de sleutel hebben.