De weg naar een succesvolle verhuur

Misschien denk  je er wel aan om een woning aan te kopen en deze dan te verhuren. Weet dan dat verhuren meer betekent dan alleen een huurprijs te bepalen. We zetten op een rijtje waarmee je best rekening houdt om tot een succesvolle verhuur te komen.

 

Voor je het plan opvat om in een woning te investeren om te verhuren,  raadpleeg je een expert ter zake. De Verenigde Eigenaars, een notaris maar zeker ook Bruyninckx Vastgoed kan je op weg helpen. Een must is ook om vooraf goed na te denken of je de verhuring zelf in handen neemt of dit uitbesteedt aan een professional. Bruyninckx Vastgoed gaat voor jou op zoek naar de meest geschikte huurder, zonder dat jij hier iets van moet aantrekken. Wij maken kandidaat-huurders wegwijs in de woning of het appartement en onderhandelen met hen. Wij zijn ook steeds op de hoogte van alle juridische regelingen waar je als verhuurder rekening mee moet houden. 

 

Kwaliteitswoning

 

Heb je een woning of ga je op zoek naar een woning om te verhuren, dan moet je er ook voor zorgen dat je woning aan een lijst kwaliteitsnormen zoals stabiliteit en energiezuinigheid voldoet. Zo moeten trappen veilig beloopbaar zijn, moet er een veilige verwarmings, gas- en elektriciteitsinstallatie aanwezig zijn en zijn ook rookmelder verplicht. Op gezondheidsvlak moet de woning vrij zijn van vocht en voldoende verlichting en verluchting toelaten. Die minimale kwaliteitseisen zijn opgenomen in de Vlaamse Wooncode. Bij twijfel kan de huurder aan de verhuurder een conformiteitsattest opvragen. Zo kan de verhuurder aantonen dat de woning in orde is. Op energiezuinig vlak moet het EPC overhandigd worden. Dit energieprestatiecertificaat geeft de score weer van hoe energiezuinig de woning is.

 

Kosten en lasten

 

Om te weten welke kosten en lasten voor wie zijn weggelegd, moet je de datum van het huurcontract erbij nemen. Zo moet je opletten bij huurcontracten afgesloten na 1 januari 2019. Hier bepaalt het woninghuurdecreet welke kosten en lasten aan de huurder kunnen worden doorgerekend, zoals het energieverbruik en kleine herstellingen. Alle kosten en lasten staan opgesomd en zijn raadpleegbaar in het Vlaams Woninghuurdecreet. Zelfs al staat het anders in het huurcontract, dan nog blijft het decreet geldig.

 

Gebreken op elke vlak moeten aangepakt worden. Grotere herstellingen die zich tijdens de huurperiode opdringen zoals een weggewaaide dakpan of een sanitaire herstelling die niet het gevolg is van slecht onderhoud door de huurder zijn ten koste van de verhuurder. Ook de aankoop of de vervanging van de meters voor nutsvoorzieningen zijn voor zijn rekening. Ook betaalt de verhuurder de jaarlijkse onroerende voorheffing.

(bron : CIB Vlaanderen )