Home / Nieuws

Nieuws

Eerst nieuwe woning kopen, dan oude woonst verkopen of omgekeerd?

De huidige woning verkopen om naar een nieuwe woning te trekken. Het lijkt een eenvoudige opeenvolging, maar dat is het niet. Hoe pak je het het best aan: best zelf een huis kopen of toch eerst verkopen?

Ook al bezitten we een eigen woning, in het leven kijken we soms graag uit naar iets anders. De vraag is dan logisch: hoe kan je die aankoop of nieuwbouw financieren als je huidige woonst nog niet verkocht is? Indien je eerste een nieuwe woning wil kopen – en dus snel geld nodig hebt – zal dit druk leggen op de verkoop van je oude woning. Om een eventueel tijdelijk cashtekort op te lossen, kan je bij je bank nagaan of je een overbruggingskrediet kan bekomen. De bank schiet je voor een beperkte periode de middelen voor om je nieuwe woning aan te kopen of te bouwen in afwachting van de verkoop van je oude woning. Met de opbrengst van die verkoop betaal je dan het overbruggingskrediet terug. Ook al bestaat er vandaag geen fiscaal voordeel meer in de vorm van een woonbonus voor nieuwe leningen in Vlaanderen, toch kan je de woonbonus van je huidige woning behouden als je een nieuw huis koopt. Dat gebeurt via een pandwissel. De hypotheek wordt dan overgezet op de nieuwe woning. De fiscaal voordelige lening loopt dan gewoon door.

Nog geen nieuwe woning

De meest veilige manier is het omgekeerde: verkoop eerst de oude woning en koop dan een nieuwe. Je kan dan in de onderhandse verkoopovereenkomst een bezettingsregeling uitwerken. Dat betekent dat je als verkoper dan het recht hebt om in de woning te blijven gedurende enkele maanden na de ondertekening van de notariële akte. Hiervoor betaal je dan een bezettingsvergoeding.
Een pandwissel kan echter niet als je nog geen nieuwe woning hebt als je de oude verkoopt. In dat geval is het logisch dat de lening van de huidige woning wordt terugbetaald en gaat de woonbonus verloren. Toch zijn er hier soms ook nog oplossingen voor. Als het compromis van de nieuwe woning al ondertekend werd en de aankoopakte kan volgen op korte termijn, dan kan de verkoopsom bij de notaris geblokkeerd worden tot de nieuwe aankoop. De hypotheek wordt dan rechtstreeks van de oude naar de nieuwe woning overgezet.
Een andere mogelijkheid is dat de huidige hypotheek wordt overgezet op een andere woning, bijvoorbeeld een tweede eigendom of het huis van de ouders. Als de nieuwe aankoop rond is, kan in het tweede geval de hypotheek definitief overgezet worden op het nieuwe pand.

Meeneembaarheid

Wie in Vlaanderen in het verleden al een woning gekocht heeft en een nieuwe wil kopen, kan soms verkooprechten (vroeger registratierechten) meenemen. Je mag dan de betaalde verkooprechten van je eerst gekochte woning in mindering brengen van de verkooprechten die je moet betalen voor de nieuw aangekochte woning. Er zijn twee soorten van meeneembaarheid. Verkoop je eerst je vorige woning, dan wordt het bedrag van de verkooprechten verrekend bij aankoop van je nieuwe woning (meeneembaarheid door verrekening). Als je al een nieuwe woning hebt gekocht en daarna binnen twee jaar je oude woning verkoopt, dan krijg je de meeneembare verkooprechten achteraf terugbetaald (meeneembaarheid door teruggave).
Ook van belang: de aftrek kan per verandering van woning hoogstens 12 500 euro bedragen.

Welke regels gelden voor huren en verhuren?

Wie in Vlaanderen een woning huurt of verhuurt, moet sinds 1 januari 2019 rekening houden met de regels van het Vlaams Woninghuurdecreet. Een vraag die we als vastgoedmakelaar soms krijgen, is op welke huurcontracten dit decreet van toepassing is. Moet er een onderscheid gemaakt worden tussen huurovereenkomsten afgesloten voor en na 1 januari 2019.

Huurcontracten afgesloten voor of na 01/01/2019

Het Vlaams Woninghuurdecreet is enkel van toepassing op alle huurovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 januari 2019. Voor huurovereenkomsten die afgesloten werden voor 1 januari 2019, gelden de regels van de oude Federale Woninghuurwet.

Datum van ondertekening

De datum van ondertekening is daarbij doorslaggevend. Wanneer het huurcontract effectief start, is dus niet relevant. In de praktijk komt het immers voor dat de datum van ondertekening verschilt van de datum waarop het huurcontract van start gaat.

Drie mogelijke situaties

Drie mogelijke situaties kunnen zich voordoen. Werd het huurcontract voor 1 januari 2019 ondertekend en ging het voor 1 januari 2019 van start, dan gelden de regels van de Federale Woninghuurwet. Ook huurcontracten die ondertekend werden voor 1 januari 2019 en na 1 januari 2019 van start gingen, vallen hieronder. Het Vlaams Woninghuurdecreet is dus enkel van toepassing voor huurcontracten die ondertekend worden vanaf 1 januari 2019.

Bron : CIB

Woning verkopen : geschreven contract nodig

De aankoop of verkoop van een woning is te belangrijk om zonder duidelijk afspraken te regelen. Dat is ook de reden waarom de wet verplicht om een bemiddelingsovereenkomst te ondertekenen wanneer je je huis te koop stelt via een vastgoedmakelaar. Wat je als consument mag en moet verwachten van je vastgoedmakelaar, staat duidelijk op papier.

Duidelijk omschreven opdracht

In de bemiddelingsovereenkomst moet een aantal dingen verplicht worden opgenomen. Zo moet de opdracht van de vastgoedmakelaar duidelijk worden omschreven. Alles wat hij doet om het pand te verkopen, moet op voorhand geweten zijn. Maar ook het totale tarief van het ereloon, inclusief btw, kan je erin terugvinden. Net zoals de duur van de overeenkomst en de regels in geval van opzegging.

Herroepingsbeding

Ook het herroepingsbeding moet uitdrukkelijk vermeld worden. Dit houdt het recht van de consument in om binnen een bepaalde termijn na de ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst af te zien van de samenwerking.

Neem je tijd

Een huis verkopen via een vastgoedmakelaar begint dus met goede afspraken. Neem dan ook je tijd om zo’n bemiddelingsovereenkomst aandachtig te lezen. En vraag uitleg, want je bent echt niet de enige die even met z’n ogen moet knipperen bij al die juridische termen.

Wat als jouw woning beschermd is?

Naast het EPC attest, het keuringsattest voor elektriciteit, de verplichte vermelding van overstromingsgevoeligheid, enz moet je sinds 2015 bij de verkoop of verhuur ook meedelen of een pand beschermd is of voorkomt op de inventaris onroerend erfgoed.

Niet zomaar afbreken

Een voorbeeld : als je morgen een gebouw koopt dat als bouwkundig erfgoed staat geïnventariseerd, kan je dat niet zomaar afbreken of renovatiewerken uitvoeren, maar moet er aan specifieke vereisten voldaan worden.

Stedenbouwkundige vergunning

Ook voor de meeste ingrepen aan een monument heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Net zoals je voor kleinere werken aan beschermde monumenten een toelating nodig hebt van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Wettelijk verankerd

De vastgoedmakelaar controleert vandaag sowieso al de erfgoedwaarde van een pand. Maar met deze regeling is het nu ook wettelijk verankerd. Wat er dan precies moet gebeuren? Wie een beschermd pand verkoopt, moet in de publiciteit én in het compromis vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat de precieze rechtgevolgen daarvan zijn. Voor woningen die onder geïnventariseerd erfgoed vallen, moet dit alles niet in de publiciteit opgenomen worden maar wel in het compromis.

Hoe rendabel is verhuren vandaag?

Het belang van een grondige voorbereiding

Investeren in een woning of appartement met het oog op verhuur? Dan stel je je zeker de vraag hoe rendabel verhuren vandaag is. Het rendement hangt af van de keuzes die je maakt. Hoe beter alles overdacht, hoe groter het rendement.

Werpen we eerst een blik op de marktsituatie: de onbetaalbaarheid van een woning maakt dat jonge koppels of singles langer thuis blijven wonen, of zich eerst op de huurmarkt begeven. Het doelpubliek huurders wordt dus groter. Verwacht wordt dat het aantal huiseigenaars nog verder zal zakken naar 65 procent. Qua type woning gaat de kandidaat-huurder vooral op zoek naar één- of tweeslaapkamerappartementen met terras en eengezinswoningen. Nog belangrijk is de locatie waar je investeert: een goed gelegen pand scoort altijd.

Bereken je rendement

Wanneer je wil berekenen wat je verhuur nu werkelijk opbrengt, ga je het best niet alleen af op het brutorendement, maar bekijk je ook het nettorendement. Het brutorendement bereken je snel door de huuropbrengst te delen door de totaalinvestering vermenigvuldigd met 100. Om tot het nettorendement te komen, moet je kosten zoals onroerende voorheffing, verzekeringen, onderhouds- en renovatiekosten en een eventuele lening mee in rekening brengen. Ook leegstand is niet bevorderlijk.

Nog meer rendement

Naast het huurrendement bestaat het financieel rendement. Om in vastgoed te investeren, hoef je niet het volledige aankoopbudget op tafel te leggen. Het is perfect mogelijk om voor deze woning een lening aan te gaan. Wanneer de rentevoet lager ligt dan het nettorendement, dan verdien je door te lenen. De intrestvoeten staan intussen al enkele jaren laag en verwacht wordt dat ze niet meteen snel gaan stijgen.

Tot slot is er het meerwaarderendement. De waarde van woningen zal onder normale omstandigheden niet zakken. De investering zal leiden tot een meerwaarde op langere termijn, als je de woning verkoopt.

Kosten inschatten

Uiteraard moet je een woning ook onderhouden. Koop je een afgewerkte woning die jaren zonder grote kosten kan, dan kan je op beide oren slapen. Kies je voor een te renoveren pand, dan staan er grotere kosten te wachten; Zo is dak- en raamisolatie verplicht sinds begin 2020. Bij onvoldoende isolatie riskeer je een fikse portie strafpunten die mogelijk leiden tot de ongeschiktheid van je woning. En juist die ongeschiktheid kan je parten spelen wanneer je de woning wil verhuren. Onderhouds – en renovatiekosten voorkomen, is dus de boodschap.

Risico’s beperken

Houd rekening met mogelijke risico’s zoals brand- en waterschade waartegen je je als verhuurder kan verzekeren. De verplichte plaatsbeschrijving helpt je ook om uit te maken dat schadegevallen door de huurder berokkend ook effectief worden vergoed.

Verzeker jezelf ook van een huurder die elke maand de huur betaalt. Dat kan je bij de selectie checken door te vragen naar het bedrag van zijn inkomen.

Wat als er erfdienstbaarheid op de grond rust?

Sommige kopers hebben het ongetwijfeld al meegemaakt : na een lange zoektocht komen ze eindelijk de woning van hun dromen tegen. Maar wat blijkt ? Er rust een erfdienstbaarheid op de grond. Wat betekent dit precies en wat zijn de gevolgen?

Recht van doorgang

Een erfdienstbaarheid is een last die op een erf ( het lijdende of dienende erf ) gelegd wordt tot nut en gebruik van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort ( het heersende erf ).
Bekend voorbeeld  is het recht van doorgang. Als een landbouwer een recht van doorgang heeft op een deel van jouw erf, dan moet je er als eigenaar voor zorgen dat de landbouwer steeds vrije doorgang heeft over je erf. Jouw erf is dan het dienende of lijdende erf, dat van de landbouwer is het heersende erf.

Verjaring

Erfdienstbaarheden zijn in principe eeuwigdurend en gaan dus automatisch over bij de verkoop van het onroerend goed. De wetgever heeft evenwel een aantal specifieke beëindigingsgronden voorzien, zoals de verjaring.

Vermijd problemen achteraf

Wanneer je een woning wil kopen, moet je altijd nagaan of er erfdienstbaarheden op het onroerende goed rusten, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. Het is daarbij de taak van de vastgoedmakelaar om je hierover als koper te informeren. Het is dan ook aangewezen om de eventuele erfdienstbaarheden, die rusten op het erf, in de compromis op te nemen. Zo vermijd je problemen achteraf.

Succesvol investeren in vastgoed

Wanneer je van plan bent om te investeren in vastgoed met het oog op verhuur, dan rijzen er heel wat vragen, zoals: In welke regio en in welke type woning investeer je? Om tot een optimaal resultaat te komen, laat je je best begeleiden door een expert; Bruyninckx Vastgoed. Gun jezelf zeker ook de tijd om de markt te ontdekken.

Als startende vastgoedinvesteerder begin je het best kleinschalig. De locatie en omgeving zijn erg belangrijk. Uiteraard zijn de stedencentra en omliggende gemeenten in trek. Houd ook de bereikbaarheid, parkeergelegenheid en nabijheid van scholen en winkels in de gaten. Vergewis je van de woonnood in de regio waar je wil investeren. Het hangt er daarnaast ook vanaf wat er gebouwd wordt en voor welk publiek. Voor alleenstaande ouderen kan een éénslaapkamerappartement bv. perfect. 

Renovatiepand / appartement

Meteen komen we zo uit bij het type woning. Beleg je in een assistentiewoning of studentenkot, dan weet je dat het publiek beperkter is. Appartementen, gerealiseerd binnen de huidige EPB-normen en liefst met één of twee slaapkamers liggen goed in de markt. Bij een bestaande woning moet je nagaan of je niet te veel renovatiekosten hebt. Waarin je moet investeren, hangt ook af van de tijd die er is. Is er ruimte om te renoveren, dan ligt daar wel potentieel. Is er geen tijd, dan doe je goed met een afgewerkt appartement.

Bereken je rendement

Beleggen in vastgoed staat gelijk aan een mooi rendement behalen. Dat doe je door te investeren in een project met toekomst en potentieel. De vraag luidt hoe je nu het best het rendement berekent. Kijk niet alleen naar het brutorendement, maar ook naar het nettorendement. Het brutorendement bekom je door de huuropbrengst te delen door de totaalinvestering, vermenigvuldigd met 100. Bijvoorbeeld: met een opbrengst van € 9 600 per jaar en een volledige investering van € 275 000, oogst je 3,49% rendement.

Om tot het nettorendement te komen, moet je kosten zoals onroerende voorheffing, verzekeringen, onderhouds- en renovatiekosten en een eventuele lening mee in rekening brengen. Al deze variabele kosten trek je af van het brutorendement. Bij een jaarlijkse kost van € 1 700 ( zonder lening ), zakt het rendement naar 3,07%. Niet slecht, want het gemiddelde rendement bij woningverhuur ligt op 3,2%. Hoe dan ook is de huurprijs onderhevig aan inflatie, en zal dat bedrag dus telkens meestijgen.

Financieel- en meerwaarderendement

Daarnaast bestaan er drie manieren om het rendement te bepalen. Naast het huurrendement bestaat het financieel rendement. Als de rentevoet lager is dan het nettorendement, dan verdien je door te lenen. Door minder te investeren, kan je geld verdienen. Tot slot is er het meerwaarderendement, ook met de focus om te investeren in een locatie met toekomst.

Investeren in vastgoed? Bekijk hier ons aanbod

Huurprijs indexeren doe je zo

Stel : je krijgt als huurder van een woning een brief in de bus van de verhuurder met de melding dat de huurprijs geïndexeerd zal worden. Er werd hierover nochtans met geen woord gerept in de woninghuurovereenkomst. Kan da dan zomaar ?

 

Mogelijkheid tot indexering

 

Behoudens uitdrukkelijke uitsluiting en op voorwaarde dat de woninghuurovereenkomst schriftelijk wordt gesloten, wordt de huurprijs aangepast op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Dit wil zeggen dat er steeds een indexering kan plaatsvinden, ook al werd dit niet uitdrukkelijk vastgelegd in de schriftelijke huurovereenkomst. Woninghuurovereenkomsten bevatten als het ware een stilzwijgende clausule van indexering.

 

Wanneer indexeren ?

 

Een huurindexering mag niet om de haverklap gebeuren, maar maximaal eenmaal per jaar, ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de woninghuurovereenkomst. De indexering gebeurt overigens niet automatisch.

 

Schriftelijk melden

 

Wenst de verhuurder de huurprijs te indexeren, dan zal hij dit jaarlijks schriftelijk moeten melden aan de huurder. Het verzoek heeft een beperkte terugwerkende kracht, namelijk drie maanden voorafgaand aan de maand van het verzoek. Maximaal kan dus drie maanden plus de lopende maand worden gevraagd. Omdat de belanghebbende partij de datum zal moeten kunnen bewijzen waarop het verzoek werd gedaan, is het aangewezen om de indexaanpassing per aangetekend schrijven te vragen.

Totaalrenovatie : zo pak je dit het best aan

Heb je ( interesse in ) een woning die dringend gerenoveerd moet worden? Dan heb je je zeker al afgevraagd of je deze zware taak volledig zou doen, zodat j – niet veel later – in een ‘nieuwe ‘ woning kunt intrekken. Laat je in dit verhaal niet alleen leiden door de grote kost die je ook meteen maakt.

Voor je start met de verbouwing moet je weten wat haalbaar is. Wat wil je zelf veranderen en wat is er tegelijk technisch mogelijk? Kan je aan de slag met bestaande plannen van de huidige woning en het perceel? Heb je het budget bij de hand? Voor alle info en advies over mogelijke kosten – en zeker ook een renovatielening – kan je terecht bij een architect of bij de bank. Denk hierbij aan de kosten van een eventuele lening, het ereloon van de architect, voorbereidende werken zoals stabiliteit of veiligheid, werken zoals schrijnwerk, ruwbouw, isolatie, bepleistering, en vervanging of installatie van water, riolering of elektriciteit. Allemaal kosten die tegelijk moeten gebeuren, maar anderzijds je een renovatie in fases – die jaren kunnen aanslepen – besparen.

Energetisch renoveren

Bij een totaalrenovatie worden alle gebouwschillen en technieken op hetzelfde moment aangepakt. Beschik je over het nodige budget, dan hoef je de werken niet langer uit te stellen. Het grote voordeel van een totaalrenovatie is dat alle werken op elkaar worden afgestemd, en je meteen in een comfortabel, ‘nieuw’ huis woont. Het is ook best praktisch: je zit maar in één keer in het stof, lawaai of andere ongemakken. Het is ook geen overbodige luxe om een architect in te schakelen; Een globaal plan van aanpak is cruciaal. Voor grondige verbouwingen heb je een omgevingsvergunning ( bouwvergunning ) nodig.

Laat je bijstaan door een expert over isolatie, ventilatie en energiebesparende investeringen. Idealiter ga je voor een ingrijpende energetische renovatie (IER): een renovatie waarbij de opwekker voor verwarming of koeling volledig vervangen wordt én minstens driekwart van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd. Daarnaast plaats je ook een ventilatiesysteem.

Sleutelklaar renoveren

Net zoals bij nieuwbouw kan een sleutel-op-de-deuroplossing ervoor zorgen dat het vooropgestelde budget niet overschreden wordt. Hoe gaat nu zo’n sleutel-op-de-deurrenovatie in zijn werk? De adviseur analyseert bij een eerste bezoek de hele woning en geeft een algemene richtprijs weer voor de totale renovatie. Die kostenraming is voor bespreking vatbaar: het juiste ontwerp maar in functie van het budget. De sleutel-op-de-deurfirma stelt alles in het werk om dat budget te handhaven.

Vragen die je mag stellen aan een kandidaat huurder

Met het Vlaams Woninghuurdecreet is voor het eerst een expliciete bepaling ingevoegd in het woninghuurrecht met betrekking tot het selecteren van een huurder. De vraag luidt welke gegevens je mag opvragen en welke niet. Een verhuurder mag een kandidaat-huurder alleen de documenten opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat-huurder aan zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen. Het opvragen van documenten die peilen naar de gezondheidstoestand of het gerechterlijk verleden van de huurder is verboden, aangezien deze informatie in dat kader niet relevant is voor de verhuurder.

Belangrijk is dat de beoordeling van de proportionaliteit van bepaalde gegevens varieert naargelang het stadium van het verhuurproces. Sommige informatie zoals naam en voornaam, telefoonnummer en e-mailadres, kan ( vaak mondeling ) meegedeeld worden tijdens een eerste contact, bijvoorbeeld met het oog op het organiseren van een plaatsbezoek. Andere informatie zoals bijvoorbeeld inlichtingen over de solvabiliteit mogen in een later stadium, noodzakelijk voor de eindselectie van kandidaten.

Hoe herken je een goede vastgoedmakelaar?

Je woning verkopen via een vastgoedmakelaar? Dan laat je je mogelijk leiden naar een bekende naam of door een aanbeveling. Kan perfect, maar toch ga je het best niet met de eerste de beste makelaar in zee. Het is belangrijk dat je een goede klik hebt met en een terecht vertrouwen kan hebben in de partij die je woning op de markt brengt.

 

Een goede vastgoedmakelaar beschikt over heel wat eigenschappen zodat hij / zij jouw vertrouwen waard is. Zo straalt deze expert eerlijkheid en motivatie uit. Hij / zijn doet er alles aan om jou verder te helpen door aan jouw wensen en verwachtingen te voldoen. De makelaar stelt zich professioneel op en weet een vertrouwensband met jou op te bouwen. Jij moet je er tenslotte goed bij voelen want dit is de persoon die ook in jouw woning zal rondlopen. Net daarom: bij een goede makelaar zal je geen opdringerig gevoel ervaren. Deze expert is de ideale verkoper, in staat om kandidaat-kopers van jouw woning te overtuigen.

 

Geloofwaardig

 

Vertrouwen levert vanzelf naamsbekendheid, een goed imago en daaruit volgende mond-tot-mond reclame op. Vastgoedmakelaars die je worden aanbevolen, mogen zeker jouw voorkeur genieten. Heb je twijfels over een bepaalde makelaar? Wil je meer weten over de partij achter dat ene immobordje? Check dan even op de website welke woningen het kantoor zoal verkoopt, of leg je oor te luisteren bij de eigenaar. Hoe dan ook: loop het kantoor binnen voor een vrijblijvend gesprek en advies. Je kan hier zeker belang hechten aan jouw eerste indruk.

 

Behulpzaam

 

Vastgoedmakelaars kloppen dikwijls lange dagen, en dat komt omdat ze ook avonden en vaak op zaterdagen aan de slag zijn. Meer nog: ze zijn eveneens telefonisch bereikbaar van ’s morgens tot ’s avonds, en beantwoorden e-mails zo snel als mogelijk. Ben je nog nieuw? Dan krijg je een warm welkom op het kantoor. Ben je niet alleen van plan om jouw woning te verkopen, maar ook om een nieuwe te kopen? Dan kan de makelaar ook mee helpen uitkijken naar een andere woonst alsook naar de manier hoe je de financiering kan aanpakken. Ook voor de kandidaat-koper stellen deze vastgoedmakelaars zich even gedienstig op.

 

Leergierig

 

Een vastgoedmakelaar is niet alleen geschoold, maar ook erkend. Dit kan je heel vlot checken op de website van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be) . De meesten werken ook niet alleen, maar worden omringd door een team van mensen die administratief, commercieel en communicatief onderlegd zijn. Zo vormen ze een complementair team dat elkaar steeds bijstaat.

Niet alleen is het de plicht van de vastgoedmakelaar, maar het is ook zijn / haar drijfveer om altijd op de hoogte te zijn over wat er reilt en zeilt binnen de sector. Een erkende makelaar is verplicht om zich jaarlijks bij te scholen.

 

Netwerker

 

Niet alleen is kennis van zaken van groot belang. Ook beschikt een goede makelaar over een mooie klantenportefeuille. Deze database bevat niet alleen mogelijke contactpersonen, maar bevat ook een selectie van interessante kandidaten op basis van wensen en verwachtingen. Zo kunnen ze als het ware een kandidaat met jouw woning matchen. Daarnaast trekt hij alle registers open om de woning op een zo goed mogelijke manier en via verschillende kanalen te koop te zetten.

 

Goede en duidelijke afspraken

 

Eén van de belangrijkste eigenschappen van een makelaar is eerlijkheid. Een faire makelaar zal jouw woning niet aan een vast tarief verkopen. Zo zou hij jou het gevoel geven jouw woning zo snel mogelijk aan een minder interessante prijs voor jou – te verkopen. Wel vraagt hij een ereloon voor zijn aangeboden diensten en dat zijn er behoorlijk wat overigens. Hij kiest dat bedrag dus zelf, maar het is van bij het begin duidelijk hoeveel procent van de verkoop dat percentage zal bedragen. Ook eerlijke voorwaarden horen bij de overeenkomst. In de schriftelijke overeenkomst worden enkele bepalingen opgenomen zoals de opdracht, de duur, de communicatie over de uitvoering en de commissie. Vergewis je ervan dat mondelinge afspraken geen geldig contract opleveren. Kortom: een goede makelaar zorgt voor een duidelijke zuivere overeenkomst.

Zo start je goed voorbereid aan jouw woonproject

Een woning kopen, is een ingewikkelde zaak. Daarom bestaan er hier en daar nog wel misvattingen over. De belangrijkste boodschap hierbij? Laat je niet misleiden… en laat je vooral goed adviseren.

 

  1. Eerst een bod, dan lenen?

 

Een eerste misvatting is de volgorde van handelen. Het lijkt vanzelfsprekend om pas naar de bank te gaan voor een lening wanneer je een bod hebt gedaan. Best handel je dus omgekeerd. Zo weet je vooraf goed welk budget je aankan en aan welke leningsvoorwaarden je kan voldoen. Gun jezelf de tijd om banken en leningen te vergelijken en om voorbereid een bod uit te brengen. Heb je houw droomwoning gevonden, maar ben je nog wat onzeker over je krediet? Dan kan je een bod uitbrengen met een opschortende voorwaarde. Krijg je finaal dan toch geen krediet, dan komt de verkoop ook niet tot stand.

 

  1. Het niet zo voorlopige compromis

 

Na het bod volgt al snel het compromis, ofwel de voorlopige verkoopovereenkomst. De naam is misleidend, want die is niet zo voorlopig. Vanaf het moment dat er een akkoord is over de prijs en de woning ontstaat de overeenkomst. Ook wanneer je mondeling of met een sms’je overeenkomt met de verkoper. Weet wel dat ieder bod bindend is. Aanvaardt de verkoper je bod, dan heb je een overeenkomst. Ook deze verkoopovereenkomst kan je aangaan onder de opschortende voorwaarde dat je een lening krijgt. De voorlopige overeenkomst is cruciaal, want deze overeenkomst vormt de basis voor de authentieke akte. Een notaris of een vastgoedmakelaar raadplegen in de fase van de voorlopige verkoopovereenkomst is een aanrader.

 

  1. Waarborg betalen

 

Bij de verkoop van een woning betaalt de koper een waarborg, vaak 10 procent van de aankoopprijs. Het betalen van een waarborg speelt niet alleen in het voordeel van de verkoper, maar ook van de koper. Dat geld behoort niemand toe. Dat staat ‘geblokkeerd’ op een derdenrekening, zodat geen van de partijen hier aan kan. Intussen gaat de notaris allerlei documenten na zoals sociale, administratieve, kadastrale en fiscale gegevens om tot een rechtsgeldige verkoop te komen.

 

  1. Prijzen bewimpelen

 

Mocht je eraan denken om een prijs onder tafel te bieden, weet dan dat je fiscaal bedrog pleegt dat strafbaar is. Door prijsbewimpeling zakken ook de verkooprechten bij aankoop van een woning. Wees verstandig en laat de werkelijk overeengekomen prijs in de akte opnemen. Doe je dit niet, dan riskeer je zware boetes.

 

  1. Snelheid van afhandeling

 

Geduld is een schone zaak. Dit geldt evenzeer wanneer je een woning koopt. Het lijkt of een verkoop een lange tijd aansleept. Ook niet alle verkoopdossiers doorlopen dezelfde tijdspanne. Die duur hangt af van verschillende factoren, en daar heeft niemand de touwtjes van in handen. De notaris moet zelf gegevens opvragen bij verschillende instanties, zoals de gemeente. Deze instanties hebben zelf een bepaalde termijn om de gegevens aan de notaris te bezorgen. Een compromis ondertekenen gebeurt dus niet meteen na de verkoop. Na maximum vier maanden is de verkoop definitief afgerond en de akte verleden. Dat moment heb jij de sleutel van je woning in handen.

Hoe onderhandel je over de verkoopprijs van een woning?

Heb je jouw droomwoning gevonden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om jouw bod over te maken aan de verkoper.

 

Het bod overmaken, kan je rechtstreeks aan de verkoper, maar ook bij de notaris of vastgoedmakelaar waar de woning te koop wordt aangeboden. Wanneer je dat bod schriftelijk of met een sms’je doet, beschik je over een bewijs. Een mondeling bod kan ook, alleen heb je geen bewijs dat je effectief aan die prijs een bod gedaan hebt. Stilletjes aan doen ook online biedingsplatformen hun intrede. Wanneer je een bod uitbrengt, ben je gebonden.

 

De verkoper beslist

Het bod dat je wil doen, is vaak lager dan de vraagprijs van de verkoper. Je gaat als het ware onderhandelen over de prijs. Toch is het aan de verkoper om te beslissen wie zijn woning koopt, en aan welke prijs. Zolang de verkoper geen officiële handtekening plaatst, maakt elke geïnteresseerde nog kans. Dat geldt dus ook wanneer jij een mondeling bod hebt gedaan. Ofwel gaat de verkoper meteen akkoord, ofwel biedt er nog een andere kandidaat meer. De verkoper kan bij een grotere interesse nog afwachten om zo een hogere prijs te halen.

Wil je het bod intrekken? Dan kan je dat nog tot het bod de verkoper heeft bereikt. Ook wanneer het uitgebrachte bod de exacte vraagprijs omvat, is de eigenaar nog vrij om te beslissen of hij het bod aanvaardt of niet. Het is een aanrader om de verkoper een periode van beslissing ‘op te leggen’. Zo weet je zelf ook na een tijd waar je aan toe bent.

Ben je zelf eigenaar van een pand, weet dan dat de overeenkomst met de vastgoedmakelaar kan vermelden dat de makelaar zijn commissieloon definitief verwerft zodra de koper een schriftelijk geldig bod uitbrengt.

Na deze stap gaan er enkele dagen overheen om van het uitgebrachte bod naar de ondertekening van het compromis te gaan.

 

Opschortende voorwaarde

Mocht je als koper niet zeker zijn of je een hypothecaire lening bij de bank vastkrijgt, dan kan je gebruik maken van een opschortende voorwaarde. Die is op te nemen zowel bij het schriftelijk bod als bij het compromis. Vaak houdt die in dat de verkoop pas tot stand komt als de koper een krediet of lening van de bank krijgt. Krijg je geen lening, dan gaat de verkoop niet door. Hierin opgenomen staan ook de details zoals onder meer de termijn en het bedrag. Laat je voor de formulering hiervan bijstaan door een expert.

Betaal bij het uitbrengen van een bod geen voorschot. Een voorschot regelen, gebeurt meestal bij het afronden van het compromis. Dat voorschot is trouwens een waarborg, een bedrag dat bij de officiële akte in mindering wordt gebracht.

 

 

Tips van de expert

 

Stephan Coenen is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

 

Wanneer is een overbruggingskrediet nuttig?

 

Stel: je wil een nieuwe woning aankopen of bouwen. Hoe kan je dit financieren als je huidige woonst nog niet verkocht is?

 

  1. Tijdelijk cashtekort oplossen

 

Indien je eerst een nieuwe woning wil kopen – en je dus snel geld nodig hebt – zal dit druk leggen op de verkoop van je oude woning. Om een eventueel tijdelijk cashtekort op te lossen, kan je bij je bank nagaan of je een overbruggingskrediet kan bekomen. Bij het toekennen ervan schiet de bank je gedurende een beperkte periode de middelen voor om je nieuwe woning aan te kopen of te bouwen in afwachting van de verkoop van je oude woning. Met de opbrengst van die verkoop betaal je dan het overbruggingskrediet terug.

 

  1. Risico’s

 

Let wel op: dit is niet zonder risico. Want wat als je oude woning niet op tijd verkocht geraakt en je het volledige krediet niet kan terugbetalen op het einde van de afgesproken termijn? De bank zal je overbruggingskrediet dan mogelijk omzetten naar een hypotheek met het betalen van kapitaal en intrest tot gevolg. Op die manier wordt de afbetalingslast wel heel groot.

 

  1. Eerst de oude woning verkopen

 

Een veilige optie kan zijn om eerst je oude woning te verkopen en dan pas voor een nieuwe woning te gaan. Eventueel kan je in de onderhandse verkoopovereenkomst een bezettingsregeling uitwerken, waarbij je als verkoper het recht hebt om in de woning te blijven gedurende enkele maanden na de ondertekening van de authentieke akte. Iets om goed over na te denken dus.

 

 

Een appartement aankopen

Ruim een kwart van alle Belgen woont in een appartement. Dat aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen. Een appartement aankopen, is niet helemaal hetzelfde als een huis kopen. In een appartementsgebouw heb je, als eigenaar van jouw eigen flat, naast je privékosten ook gemeenschappelijke kosten.

Wanneer je een appartement koopt, treed je automatisch toe tot de vereniging van mede-eigenaars. De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen deze vereniging waarin wordt overlegd en beslist in het belang van de vereniging. Iedere eigenaar kan, maar is niet verplicht om deel te nemen aan deze vergadering. Je kan altijd aan een andere mede-eigenaar of een derde een volmacht geven om in jouw naam deel te nemen aan deze algemene vergadering. De syndicus is de beheerder van de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw.  Hij wordt aangesteld door de mede-eigenaars en neemt ook het financiële aspect voor zijn rekening.

Gedeelde kosten

Onderhoudskosten van de lift en van de traphal en inkom en verlichtingskosten van de gemene delen zijn enkele voorbeelden van kosten die gemeenschappelijk zijn wanneer je in een appartementsgebouw woont. Het aandeel dat je als mede-eigenaar moet betalen in deze gemene kosten, staat vermeld in het reglement van mede-eigendom van het appartementsgebouw. Dit aandeel wordt meestal bepaald door het eigendomsaandeel dat elke mede-eigenaar heeft in de gemene delen.

De waarde wordt berekend in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming of het nut en de ligging van het private deel. Het is mogelijk dat jouw bijdrage in de kosten wordt bepaald door het nut dat je hebt van bepaalde gemene delen. Maak je nooit gebruik van de lift, dan kan er in het reglement van mede-eigendom bepaald zijn dat jouw appartement niet moet bijdragen in de kosten voor het onderhoud van de lift.

Correcte kostenafrekening

De facturen voor deze gemene kosten komen aan op naam van de vereniging van mede-eigenaars van het appartementsgebouw waarin elk van de mede-eigenaars zijn/haar deel betaalt. Om de betalingen te kunnen uitvoeren, zal de syndicus op geregelde tijdstippen, bijvoorbeeld om de drie maanden, een provisie vragen aan de mede-eigenaars.

Op het einde van het jaar zal de syndicus dan een concrete kostenafrekening maken op grond waarvan de finale jaarafrekening per mede-eigenaar moet worden gemaakt. Elke mede-eigenaar ontvangt hierbij een gedetailleerde afrekening. Heeft een mede-eigenaar in de loop van het jaar te veel voorschotten betaald, dan ontvangt hij een terugbetaling. Werden er te weinig voorschotten betaald, dan moet hij nog bijleggen.

Verzekering

In de statuten van een appartementsgebouw wordt ook aandacht besteed aan de verzekering die de syndicus moet sluiten in naam van de vereniging van mede-eigenaars. Een brandverzekering wordt afgesloten als een zogenaamde blokpolis. Deze verzekert het gebouw in zijn geheel. Naar ieders aandeel wordt de premie door elke mede-eigenaar betaald. Wil de mede-eigenaar zijn privé inboedel verzekeren, dan moet hij een individuele verzekering afsluiten.

Weloverwogen jouw woonlening kiezen

Een nieuwe woning kopen is mogelijks lang wikken en wegen. Heb je eindelijk de woning van je dromen gevonden? Dan start vrij snel een nieuwe zoektocht, namelijk het woonkrediet met de laagste rentevoet. Je let maar best even op de addertjes onder het gras wil je je toekomst financieel veilig stellen.

 

 

 

Zo moet je steeds in het achterhoofd houden dat je niet alleen jouw lening moet financieren, maar als eigenaar ook allerlei kosten moet dragen voor je nieuwe huis. Zo betaal je jaarlijkse onroerende voorheffing, brandverzekering, schuldsaldoverzekering en ook je andere uitgaven zoals bijvoorbeeld herstellingen. Daarnaast moet je alle andere kosten om te leven ook in rekening brengen. Er moet ruimte overblijven om deze uitgaven te betalen en mogelijks ook nog te sparen.

 

Reserve

 

Jou leenlasten moet je elke maand betalen, ongeacht wat jouw situatie op een bepaald moment is. Zo kan jij of je partner ziek of werkloos worden. Of misschien plan je gezinsuitbreiding of wil je op een bepaald moment deeltijds gaan werken. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat je altijd een reserve hebt om je maandlast af te lossen voor het geval je een tegenvaller hebt.

 

 

Variabele rentevoet?

 

Denk goed na over welk type lening je kiest. Als je een lening afsluit met een variable rentevoet, zorg er dan voor dat je tariefstijgingen altijd kan opvangen. Laat je goed voorlichten over de aanpassingsmechanismen in jouw  contract. Wat wordt de hoogste leenlast die je moet afbetalen bij een aanpassing van je rentevoet?

 

Je kan een variabele rentevoet ‘vast’ maken door je lening zo te regelen dat jouw looptijd verlengd wordt als de rente stijgt. Zo wordt het bedrag dat je maandelijks moet afbetalen meestal niet hoger. 

 

Wat vraagt de bank precies?

 

Om een nog lagere rentevoet te krijgen, vraagt de bank vaak dat je bij hen gaat pensioensparen of beleggen. Waarom zou je dat niet doen? Denk hier goed over na: bij deze “locked-in” producten is de uitstapkost vaak zo hoog dat het in de praktijk niet mogelijk is om eruit te stappen zonder jezelf financiële schade toe te brengen. Jouw geld staat voor een hele periode vast, ook al heb je zelf misschien op een bepaald moment echt nodig.

 

Is laagste rente ook de beste keuze?

 

 

Wie op zoek gaat naar een woonkrediet heeft slechts één missie: het bekomen van dé laagste rentevoet. Maar is die laagste rente uiteindelijk het voordeligste? Vergeten we niet de andere factoren die het kostenplaatje van ons woonkrediet doen oplopen? Zoals bijvoorbeeld dossierkosten, verplichte schuldsaldo- en / of brandverzekering en schattingskosten? Verder is ook de looptijd belangrijk voor de hoogte van je rente. Hoe langer je leent, hoe hoger de rente, maar hoe lager de maandelijkse draaglast. Waardoor je meer leefcomfort hebt en meer overhoudt om te sparen. Mensen laten zich gemakkelijk verleiden tot het bekomen van de laagste rente en aarzelen niet om verschillende financiële instellingen tegen elkaar uit te spelen. En dat is gezond want een groot deel van de maandelijkse aflossing gaat naar rente. Voor een leven zonder financiële zorgen is vooraf over het volledige kostenplaatje beschikken een must. Ga na welke levensstijl je een leven lang wenst te genieten, bouw hierop je financieel plan en maak dan pas je keuze van producten die hierbij passen.

De weg naar een succesvolle verhuur

Misschien denk  je er wel aan om een woning aan te kopen en deze dan te verhuren. Weet dan dat verhuren meer betekent dan alleen een huurprijs te bepalen. We zetten op een rijtje waarmee je best rekening houdt om tot een succesvolle verhuur te komen.

 

Voor je het plan opvat om in een woning te investeren om te verhuren,  raadpleeg je een expert ter zake. De Verenigde Eigenaars, een notaris maar zeker ook Bruyninckx Vastgoed kan je op weg helpen. Een must is ook om vooraf goed na te denken of je de verhuring zelf in handen neemt of dit uitbesteedt aan een professional. Bruyninckx Vastgoed gaat voor jou op zoek naar de meest geschikte huurder, zonder dat jij hier iets van moet aantrekken. Wij maken kandidaat-huurders wegwijs in de woning of het appartement en onderhandelen met hen. Wij zijn ook steeds op de hoogte van alle juridische regelingen waar je als verhuurder rekening mee moet houden. 

 

Kwaliteitswoning

 

Heb je een woning of ga je op zoek naar een woning om te verhuren, dan moet je er ook voor zorgen dat je woning aan een lijst kwaliteitsnormen zoals stabiliteit en energiezuinigheid voldoet. Zo moeten trappen veilig beloopbaar zijn, moet er een veilige verwarmings, gas- en elektriciteitsinstallatie aanwezig zijn en zijn ook rookmelder verplicht. Op gezondheidsvlak moet de woning vrij zijn van vocht en voldoende verlichting en verluchting toelaten. Die minimale kwaliteitseisen zijn opgenomen in de Vlaamse Wooncode. Bij twijfel kan de huurder aan de verhuurder een conformiteitsattest opvragen. Zo kan de verhuurder aantonen dat de woning in orde is. Op energiezuinig vlak moet het EPC overhandigd worden. Dit energieprestatiecertificaat geeft de score weer van hoe energiezuinig de woning is.

 

Kosten en lasten

 

Om te weten welke kosten en lasten voor wie zijn weggelegd, moet je de datum van het huurcontract erbij nemen. Zo moet je opletten bij huurcontracten afgesloten na 1 januari 2019. Hier bepaalt het woninghuurdecreet welke kosten en lasten aan de huurder kunnen worden doorgerekend, zoals het energieverbruik en kleine herstellingen. Alle kosten en lasten staan opgesomd en zijn raadpleegbaar in het Vlaams Woninghuurdecreet. Zelfs al staat het anders in het huurcontract, dan nog blijft het decreet geldig.

 

Gebreken op elke vlak moeten aangepakt worden. Grotere herstellingen die zich tijdens de huurperiode opdringen zoals een weggewaaide dakpan of een sanitaire herstelling die niet het gevolg is van slecht onderhoud door de huurder zijn ten koste van de verhuurder. Ook de aankoop of de vervanging van de meters voor nutsvoorzieningen zijn voor zijn rekening. Ook betaalt de verhuurder de jaarlijkse onroerende voorheffing.

(bron : CIB Vlaanderen )

Woning kopen : waarop letten ?

Met de lage rentevoeten lijkt het nu of nooit voor wie een woning wil kopen. Stel dat je binnenkort je droomthuis vindt, waarop moet je dan zoal letten bij de aankoop?

 

Vakmensen

Schattingen, wettelijke verplichtingen, de hele papierwinkel : het is complexe materie. En het is precies de vastgoedmakelaar die hier heel wat last van je schouders kan nemen. Geef hem of haar je vertrouwen: het beroep van vastgoedmakelaar is strikt gereglementeerd. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars controleert de toegang tot het beroep en ziet erop toe dat iedereen de regels naleeft.

 

EPC

Vraag bij een eventuele aankoop altijd naar het energieprestatiecertificaat, dat weergeeft hoe energiezuinig of – verslindend de woning is. De verkoper moet dit altijd kunnen voorleggen.

 

Staat van de woning

Check goed de staat van het huis dat je overweegt te kopen. Kijk of de ramen goed sluiten, controleer hoe het zit met de isolatie,… Een kritisch en grondig onderzoek aan de woning vertelt veel over de staat van het huis, maar niet alles.

 

Ligging

Een factor die je niet uit het oog mag verliezen, is de ligging. Die bepaalt immers voor een stuk de waarde van de woning. Er zijn nog andere belangrijke factoren. Is de woning ‘ zonevreemd’? Ligt ze in overstromingsgebied?

 

Verkoopovereenkomst

Verlies de administratieve en juridische aspecten niet uit het oog. Zo moet bijvoorbeeld elke verkoopovereenkomst aan een resem wettelijke verplichtingen voldoen, die elke koper in wordt case veiligstelt. Vandaar het belang dat je een overeenkomst ondertekent die is opgesteld dor een erkend vastgoedmakelaar.

(bron :CIB Vlaanderen )

Wat als er een voorkooprecht op de woning is ?

Onlangs kregen wij de vraag van iemand die een woning wilde verkopen waarop er een recht van voorkoop rust. ‘ Kan ik de woning dan niet zomaar aan eender wie verkopen?’, vroeg de man zich af. Als er op de woning een voorkooprecht rust, betekent dit dat een persoon of overheidsinstelling voorrang heeft op alle andere kandidaat-kopers om het goed te kopen. En wel tegen dezelfde prijs en voorwaarden als die waaraan een andere kandidaat-koper bereid is het goed te kopen.

 

Wettelijke voorkooprechten

In de praktijk bestaan zowel ‘ wettelijke’ als ‘conventionele’ voorkooprechten. Wettelijke voorkooprechten bestaan er in het voordeel van pachters rond de gronden die ze pachten, maar ook overheidsinstanties, omwille van ruimtelijke ordening, natuurbehoud,…

 

Conventioneel voorkooprecht

Een ‘conventioneel’ voorkooprecht vloeit niet voort ui een wet of een decreet, maar uit een contractuele afspraak tussen partijen. Denken we maar aan het voorkooprecht dat een huurder in zijn voordeel zou kunnen bedingen in het kader van een handelshuurcontract. Beslist de eigenaar om zijn pand te verkopen en vindt hij een goede kandidaat-koper, dan zal hij verplicht zijn om de handelshuurder eerst de kans te geven om zelf het pand tegen de gestelde voorwaarden aan te kopen.

 

Informeren

Het is daarbij de taak van de vastgoedmakelaar om je te informeren of er op de woning die je wil kopen al dan niet een voorkooprecht rust.

(bron: CIB Vlaanderen )

Waarom verkopen met een Vastgoedmakelaar/Woning schatten?

Emotionele waarde

Het huis is soms als een kind. Het is altijd beter en mooier dan dat van de buren. Doordat emoties meespelen, schatten eigenaars de prijs van hun huis dan ook vaker hoger in dan realistisch is.

Kennis en expertise

Wie zijn woning verkoopt, is uiteraard vrij om zelf de vraagprijs te bepalen. Ook als je met een vastgoedmakelaar samenwerkt. Wij zullen op basis van onze eigen kennis en expertise wel een objectief advies geven over de verkoopwaarde van het pand. Wij zullen een objectieve waardebepaling uitvoeren en hierbij rekening houden met verschillende aspecten, de ligging, de ouderdom van de woning, de bewoonbare oppervlakte, de prijzen van de woningen in de buurt, stedenbouwkundige voorschriften, … .

Waarom prijszetting cruciaal is? 

Maar als je als verkoper echter hogere wensen hebt dan de schatting van ons, dan staat het je vrij je woning aan die hogere vraagprijs aan te bieden. Het neemt niet weg dat de vastgoedmakelaar wel zijn bedenkingen zal formuleren. Want om de verkoop van je vastgoed tot een goed einde te brengen, is de juiste waardebepaling en daardoor de correcte prijszetting van doorslaggevend belang.

Je vastgoed verkopen met Bruyninckx Vastgoed? Goed idee! 

We pakken de verkoop van je eigendom aan alsof het onze eigen woning of appartement zou zijn. Door deze manier van werken in combinatie met onze bijna 30 jaar ervaring en vakkennis, ben je verzekerd van de hoogst haalbare prijs, de snelste verkoop, de hoogste verkoopkans aan de scherpste commissie; kort samengevat: succes verzekerd!

Kom meer te weten over onze aanpak

Pimp jouw woning voor verkoop

Wie een woning koopt, doet dat in de eerste plaats met de ogen en daarna pas met de portefeuille. Ben je van plan je woning te verkopen, dan maak je maar best een goede indruk op de potentiële kopers. Sinds een poosje kan je hiervoor beroep doen op gespecialiseerde bedrijven die je woning er optimaal laten uitzien wanneer de kandidaat-kopers komen aankloppen. Deze techniek, overgewaaid van de VS, wordt ook wel home staging of vastgoedstyling genoemd.

 

Grondige opknapbeurt

 

Tegen een vergoeding (afhankelijk van de grootte van het pand) ondergaat de woning een grondige opknapbeurt, gaande van opfris- tot herstellingswerken. Er kunnen tijdelijke meubelen worden geplaatst, en ook het buitenaanzicht van de woning en de tuin wordt aangepakt. De stylisten maken daarbij optimaal gebruik van de ruimte en het licht om de koper een geruststellende en aantrekkelijke eerste indruk te bezorgen. Al is het uiteraard niet de bedoeling om op deze manier gebreken aan de woning te camoufleren.

 

Hogere verkoopprijs

 

 

De vastgoedmakelaar geeft je tips over hoe je je woning het best kan presenteren om kandidaat kopers te overtuigen. Indien gewenst, kan hij hiervoor professionele vastgoedstylisten inschakelen. Eventuele opfris- en herstellingswerken kan je natuurlijk ook zelf uitvoeren. Uit statistieken is gebleken dat gestylde woningen sneller verkocht geraken en de verkoper een hogere verkoopprijs heeft kunnen opleveren. Iets om in het achterhoofd te houden dus!

Groeiende aandacht voor zelfvoorziening

We hebben met zijn allen al volop mogen genieten van warme temperaturen, met watertekort als gevolg. Om ons voor te bereiden op lange, warme zomers wordt het vandaag meer noodzakelijk om zoveel mogelijk van de zon te profiteren, alsook om zelf water te bufferen. Interssanter zelfs : gebruik de zon om jouw ( zwembad)-water te verwarmen.

Tal van gezinnen, ondernemers, overheden en organisaties investeerden de afgelopen jaren in zonnepanelen die elektriciteit opwekken. 2019 was een succesvol jaar met de plaatsing van zonnepanelen op ruim 59 000 adressen. En ook in deze tijden blijft de interesse groot. Wie zonnepanelen wil installeren,kan nog tot het eind van het jaar kiezen voor de terugdraaiende teller, die in twee richtingen telt: een stijgende meterstand als je elektriciteit van het net gebruikt en een dalende stand als je teveel aan elektriciteit op het net plaatst. 

Installaties die na 31 december 2020 in dienst genomen worden, maken geen gebruik meer van deze teller. De nieuwe regeling stimuleert et ' zelfverbruik' onder meer door het opladen van de thuisbatterij of de elektrische wagen, het verwarmen van het sanitair warm water via een warmtepompboiler of nog door het plannen van toestellen zoals afwasmachine, wasmachine, droogkast op momenten dat er veel zonneproductie is. Zonder noemenswaardige investeringen kan het zelfverbruik tot 35% groeien. Met opslagsystemen kan je in de toekomst zelfs evolueren tot 80% of meer zelfverbruik. Daarnaast zal je als consument de mogelijkheid krijgen om stroom die je niet onmiddellijk zelf gebruikt, te verkopen aan een energieleverancier.

 

Premie voor zonnepanelen

 

De aankoopprijs van een gemiddelde installatie daalde in 2019 weer met een paar honderd euro en schommelt nu rond de 5 000 à 5 500 euro. Vandaag zijn de meeste zonnepanelen op minder dan 10 jaar terugverdiend. Om de investering erin blijvende interessant te houden, is een premie voorzien vanaf 1 januari 2021, tot eind 2024. De zonnepanelen moeten geplaatst worden door een aannemer. De premie bedraagt 300 euro/kWp van 0 tot 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6kWp.

 

Je zwembad verwarmen

 

Naast de interesse in zonnepanelen groeit ook de populariteit van de zonnecollectoren. Deze staan in voor de productie van sanitair warm water. Aangezien dit goed is voor 15 tot 20 % van onze energiefactuur, is het rendement van een zonneboiler hier het grootst. Met 4 à 6 m² collectoren kan een gezin van vier tijdens de zomer, als de zonnestralen loodrecht op het oppervlak van de zonnepanelen vallen, voor 90 % in de behoefte aan warm water voorzien. In de  maand december is dan nog steeds 25 % dankzij het licht van de winterzon. Nog interessanter voor eigenaars van zwembaden - die er door de  coronacrisis ongetwijfeld meer zullen zijn - is de verwarming van het water door de zonnecollectoren. Zij kunnen zo het zwemseizoen met enkele maanden verlengen van mei tot september. meer dan de helft van de nodige energie voor de opwarming kan door zonnecollectoren overgenomen worden.

(bronnen : energiesparen.be - Vlaanderen.be - infozonneboiler.be )

 

Water bufferen

 

De vraag om zuinig met water om te gaan, is er al enkele jaren. Bij de minste droogteperiode bestaat de kans dat de kraan letterlijk wordt dichtgedraaid. Nochtans ligt de oplossing deels bij onze woning. Regenwater kan leidingwater vervangen maar vloeit vaak naar de riolering zonder dat het in de bodem kan dringen. Bij een (ver)bouwproject pak je het dus beter in één keer goed aan. Zo ben je in orde met de regelgeving, en kan je zelf voor de waterbuffer zorgen. Je bent verplicht een regenwaterput te plaatsen bij de (her)bouw van een eengezinswoning, bouwaanvraag vanaf 1 januari 2014, met een nieuwe oppervlakte groter dan 40 m². De totale minimuminhoud van de put(ten) bedraagt 5 000 liter. Deze verplichting geldt niet voor ( delen van ) gebouwen die volledig voorzien zijn van een groendak. Naast de regenwaterput is ook infiltratie verplicht om overtollig regenwater in de grond te laten sijpelen. Ga altijd na of er extra stedenbouwkundige verordeningen in je provincie en/of gemeente gelden die strengere normen opleggen. Sommige gemeenten geven een premie voor het plaatsen van een regenwaterput. 

Bij verbouwing ( renovatie ) of uitbreiding van een woning is de installatie van een regenwaterput niet verplicht. Het is alleszins een goed idee om bij elke ingreep aan je woning te bekijken of je het regen- en afvalwater kan scheiden en of het het regenwater kan opvangen in een regenwaterput.

Huurcontract afsluiten?

Getekend is getekend: het is in vastgoedland een waarheid als een koe. Al beseft niet iedereen dat.Zo zijn er soms huurders die een huurovereenkomst tekenen, maar zich nog voor de ingenottreding plots bedenken en onder het contract uit willen. ' Ik moet nu toch geen schadevergoeding betalen, zeker?', klinkt het dan vaak. Hoe moet je hier als verhuurder meer omgaan?

 

1. Clausule of geen clausule

Juridisch gezien komt de beslissing van de huurder neer op een contractbreuk. Hij weigert immers om de overeenkomst verder uit te voeren. De verhuurder heeft dan ook recht op een vergoeding voor de schade die hij lijdt door deze contractbreuk. Het kan zijn dat in dit verband een clausule opgenomen is in de huurovereenkomst. Zo niet zal de verhuurder zijn reële schade moeten bewijzen.

 

2. Minnelijke ontbinding

Raken huurder en verhuurder het eens over het bedrag van de verbrekingsvergoeding, dan doen ze er goed aan een document te ondertekenen tot minnelijke ontbinding van de huurovereenkomst. Daarin staat beschreven dat de partijen akkoord gaan om de huurovereenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat de huurder een nader bepaalde verbrekingsvergoeding betaalt.

 

3. Wees zeker van je stuk

Komen ze hierover niet overeen, dan zullen ze het geschil voor de vrederechter moeten brengen. Met andere woorden je bent maar beter zeker van je stuk vooraleer je je handtekening ergens onder zet.

(bron cib.be )

Sleutels vroeger?

Dat moment waarop je de sleutels overhandigd kreeg van je eerst gekochte woning. De iets oudere garde denkt er wellicht met enige weemoed aan terug. Het is het resultaat van maandenlang wachten vol ongeduld. Want in principe gebeurt de sleuteloverdracht pas bij het verlijden van de notariële akte. Al vragen sommige kopers of ze in afwachting van de notariële akte al over de sleutels kunnen beschikken.

Ook al is het ergens een menselijke vraag, weet dat je als verkoper wel risico's neemt wanneer je de sleutels eerder overhandigt. Stel dat de koper begint te verbouwen, en de woning half afgebroken achterlaat, nadat blijkt dat hij geen lening krijgt. Of dat het huis in die tussentijd afbrandt? Of dat de kopers het huis na een paar dagen toch niet zo fantastisch meer vinden, en zich terugtrekken?

 

Sleutelovereenkomst

Ben je bereid om de sleutels iets vroeger te overhandigen, dan kan je bescherming inbouwen door in het compromis een ' sleutelovereenkomst ' op te nemen. Daarin staat dat de koper de sleutels al krijgt en wat zijn rechten en plichten zijn voordat de notariële akte wordt verleden. Zo leg je best vast dat de koper een brandverzekering afsluit en de nutsvoorzieningen al begint te betalen. Maak ook duidelijke afspraken over wat de koper precies mag doen. Mag hij bijvoorbeeld al schilderwerken of verbouwingswerken uitvoeren? Daarnaast vermeld je best duidelijk dat de sleutelovereenkomst niet als huur kan worden beschouwd. Om discussies over de staat van de woning te vermijden, is ook een plaatsbeschrijving geen overbodige luxe. En nog een laatste tip : vergeet niet om een bewijs van die brandverzekering te vragen, of een bewijs van de bank die stelt dat de financiering mogelijk moet zijn. Op die manier kan je al heel wat risico's uitsluiten. ( bron : CIB )

Wanneer is een overbruggingskrediet nuttig?

Stel: je wil een nieuwe woning aankopen of bouwen. Hoe kan je dit financieren als je huidige woonst nog niet verkocht is? 

 

1. Tijdelijk cashtekort oplossen

 

Indien je eerst een nieuwe woning wil kopen – en je dus snel geld nodig hebt – zal dit druk leggen op de verkoop van je oude woning. Om een eventueel tijdelijk cashtekort op te lossen, kan je bij je bank nagaan of je een overbruggingskrediet kan bekomen. Bij het toekennen ervan schiet de bank je gedurende een beperkte periode de middelen voor om je nieuwe woning aan te kopen of te bouwen in afwachting van de verkoop van je oude woning. Met de opbrengst van die verkoop betaal je dan het overbruggingskrediet terug. 

 

2. Risico’s

 

Let wel op: dit is niet zonder risico. Want wat als je oude woning niet op tijd verkocht geraakt en je het volledige krediet niet kan terugbetalen op het einde van de afgesproken termijn? De bank zal je overbruggingskrediet dan mogelijk omzetten naar een hypotheek met het betalen van kapitaal en intrest tot gevolg. Op die manier wordt de afbetalingslast wel heel groot. 

 

3. Eerst de oude woning verkopen

 

Een veilige optie kan zijn om eerst je oude woning te verkopen en dan pas voor een nieuwe woning te gaan. Eventueel kan je in de onderhandse verkoopovereenkomst een bezettingsregeling uitwerken, waarbij je als verkoper het recht hebt om in de woning te blijven gedurende enkele maanden na de ondertekening van de authentieke akte. Iets om goed over na te denken dus.

Dit moet je weten als je een appartement koopt

Ruim een kwart van alle Belgen woont in een appartement. Dat aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen. Een appartement aankopen, is niet helemaal hetzelfde als een huis kopen. In een appartementsgebouw heb je, als eigenaar van jouw eigen flat, naast je privékosten ook gemeenschappelijke kosten.

Wanneer je een appartement koopt, treed je automatisch toe tot de vereniging van mede-eigenaars. De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen deze vereniging waarin wordt overlegd en beslist in het belang van de vereniging. Iedere eigenaar kan, maar is niet verplicht om deel te nemen aan deze vergadering. Je kan altijd aan een andere mede-eigenaar of een derde een volmacht geven om in jouw naam deel te nemen aan deze algemene vergadering. De syndicus is de beheerder van de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw.  Hij wordt aangesteld door de mede-eigenaars en neemt ook het financiële aspect voor zijn rekening.

Gedeelde kosten

Onderhoudskosten van de lift en van de traphal en inkom en verlichtingskosten van de gemene delen zijn enkele voorbeelden van kosten die gemeenschappelijk zijn wanneer je in een appartementsgebouw woont. Het aandeel dat je als mede-eigenaar moet betalen in deze gemene kosten, staat vermeld in het reglement van mede-eigendom van het appartementsgebouw. Dit aandeel wordt meestal bepaald door het eigendomsaandeel dat elke mede-eigenaar heeft in de gemene delen. De waarde wordt berekend in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming of het nut en de ligging van het private deel. Het is mogelijk dat jouw bijdrage in de kosten wordt bepaald door het nut dat je hebt van bepaalde gemene delen. Maak je nooit gebruik van de lift, dan kan er in het reglement van mede-eigendom bepaald zijn dat jouw appartement niet moet bijdragen in de kosten voor het onderhoud van de lift.

Correcte kostenafrekening

De facturen voor deze gemene kosten komen aan op naam van de vereniging van mede-eigenaars van het appartementsgebouw waarin elk van de mede-eigenaars zijn/haar deel betaalt. Om de betalingen te kunnen uitvoeren, zal de syndicus op geregelde tijdstippen, bijvoorbeeld om de drie maanden, een provisie vragen aan de mede-eigenaars. Op het einde van het jaar zal de syndicus dan een concrete kostenafrekening maken op grond waarvan de finale jaarafrekening per mede-eigenaar moet worden gemaakt. Elke mede-eigenaar ontvangt hierbij een gedetailleerde afrekening. Heeft een mede-eigenaar in de loop van het te veel voorschotten betaald, dan ontvangt hij een terugbetaling. Werden er te weinig voorschotten betaald, dan moet hij nog bijleggen.

Verzekering

In de statuten van een appartementsgebouw wordt ook aandacht besteed aan de verzekering die de syndicus moet sluiten in naam van de vereniging van mede-eigenaars. Een brandverzekering wordt afgesloten als een zogenaamde blokpolis. Deze verzekert het gebouw in zijn geheel. Naar ieders aandeel wordt de premie door elke mede-eigenaar betaald. Wil de mede-eigenaar zijn privé inboedel verzekeren, dan moet hij een individuele verzekering afsluiten.

Maak je woning verkoopsklaar!

Als je je woning vlot wilt verkopen is het belangrijk om deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor kijkers. Vaak moet er dan nog het een en ander gebeuren. Vooraleer wij potentiële kopers naar jou eigendom brengen, geven wij je ook nog enkele tips die kunnen helpen bij de verkoop.

 

Houd grote schoonmaak 

 

Het is uiteraard belangrijk dat potentiële kopers het gevoel hebben dat jouw woning altijd goed onderhouden wordt. Daarom raden we je vanuit Bruyninckx Vastgoed aan om vooraleer er een bezichtiging doorgaat te poetsen met een citruspoetsproduct.

Door een frisse geur te ruiken bij het binnenkomen van de woning ervaren de potentiële kopers een aangenaam gevoel. Zorg dus zeker dat je alle ruimtes genoeg verlucht. 

 

Verzorg de buitenkant van je woning

 

Heb je aan de zijkant van je woning een niet zo fraaie plek op je muren? Of zeg je al weken dat je het mos van de oprit gaat verwijderen? Dan is het nu de moment om je tuingereedschap en de potten verf boven te halen. Op deze manier laat je zien dat je het onderhoud van je woning belangrijk vind naar potentiële kopers toe.

 

Vermijd volle kamer

 

Heb je een kamer die overvol is? Probeer deze dan leeg te maken of alles netjes te ordenen, op deze manier geef je een open en licht gevoel en creëer je ruimte. 

 

Geniet van de zon

 

Zorg ervoor dat al je rolluiken en blinden open zijn zodat elke ruimte de maximale lichtinval kan genieten die er mogelijk is. Natuurlijk licht is één van de belangrijkste koopfactoren voor potentiële kopers.

 

Blijf eerlijk

 

Heeft jouw huis grote gebreken? Probeer deze dan niet te verbergen, kopers zijn beschermd voor verborgen gebreken na de aankoop van een woning. Spaar jezelf en je potentiële kopers dus voor eventuele problemen achteraf.

Jouw tuin en potentiele kopers

De lente is begonnen! Je tuin staat volop in bloei en je kan wellicht niet wachten om meer tijd buiten door te brengen. Groot gelijk! Alleen is het pas écht genieten als je tuin lenteklaar is, toch? Ben je tevens van plan om je huis te verkopen denk dan zeker eens na over welke impact een mooie tuin kan hebben bij een bezichtiging met potentiele kopers.

 

1. Tijd om de grasmaaier aan het werk te zetten

Staat je gras ontzettend hoog? Hebben je struiken en planten zich sinds het najaar goed verspreid? Of zie je niets anders dan takken? Logisch. Je gras en planten beginnen volop te bloeien vanaf 5 à 6 graden. Links en rechts hoor je de buren ongetwijfeld al flink maaien. Ook voor jou is het tijd om je handen uit de mouwen te steken en je tuin lenteklaar te maken. 

Het is wetenschappelijk bewezen dat een nette tuin bij een bezichtiging in 90% van de gevallen een argument kan zijn om tot kopen over te gaan. Zorg er dus voor dat je gras gemaaid is en het onkruid gewied.

 

2. Zorg voor de nodige planten

Bij de lente horen natuurlijk ook prachtige lentekleuren en geuren. Geef je tuin sfeer met enkele mooie voorjaarsbloemen. Zo ga je bij elke zonnestraal extra genieten van je mooie tuin. En dus ook je potentiele kopers. 

Plant de bloemen waar je binnen al plezier van had, nu buiten. Je narcissen, krokussen, tulpen en hyacinten, krijgen een nieuw leven én jij geniet buiten gewoon verder.

 

3. Vermijd droogte

Door stijgende temperaturen drogen de grond en de planten snel uit. Houd je tuin in leven en bewater ‘s avonds. Zo voorkom je dat je planten verbranden. 

 

4. Ook je terras is part of the game

Op een zachte lentedag kom je graag tot rust op je eigen terras. Ook deze verdient een opfrisbeurt. Zorg voor de nodige planten en groenaccenten. Probeer potentiele kopers het gevoel te geven alsof ze er al wonen en dus kunnen genieten van hun eigen planten op hun nieuwe terras. 

Vijf misvattingen bij een woningaankoop

Een woning kopen, is een ingewikkelde zaak. Daarom bestaan er hier en daar nog wel misvattingen over. De belangrijkste boodschap hierbij? Laat je niet misleiden… en laat je vooral goed adviseren. 

 

1. Eerst een bod, dan lenen?

 

Een eerste misvatting is de volgorde van handelen. Het lijkt vanzelfsprekend om pas naar de bank te gaan voor een lening wanneer je een bod hebt gedaan. Best handel je dus omgekeerd. Zo weet je vooraf goed welk budget je aankan en aan welke leningsvoorwaarden je kan voldoen. Gun jezelf de tijd om banken en leningen te vergelijken en om voorbereid een bod uit te brengen. Heb je jouw droomwoning gevonden, maar ben je nog wat onzeker over je krediet? Dan kan je een bod uitbrengen met een opschortende voorwaarde. Krijg je finaal dan toch geen krediet, dan komt de verkoop ook niet tot stand.

 

2. Het niet zo voorlopige compromis

 

Na het bod volgt al snel het compromis, ofwel de voorlopige verkoopovereenkomst. De naam is misleidend, want die is niet zo voorlopig. Vanaf het moment dat er een akkoord is over de prijs en de woning ontstaat de overeenkomst. Ook wanneer je mondeling of met een sms’je overeenkomt met de verkoper. Weet wel dat ieder bod bindend is. Aanvaardt de verkoper je bod, dan heb je een overeenkomst. Ook deze verkoopovereenkomst kan je aangaan onder de opschortende voorwaarde dat je een lening krijgt. De voorlopige overeenkomst is cruciaal, want deze overeenkomst vormt de basis voor de authentieke akte. Een notaris of een vastgoedmakelaar raadplegen in de fase van de voorlopige verkoopovereenkomst is een aanrader.

 

3. Waarborg betalen

 

Bij de verkoop van een woning betaalt de koper een waarborg, vaak 10 procent van de aankoopprijs. Het betalen van een waarborg speelt niet alleen in het voordeel van de verkoper, maar ook van de koper. Dat geld behoort niemand toe. Dat staat ‘geblokkeerd’ op een derdenrekening, zodat geen van de partijen hier aan kan. Intussen gaat de notaris allerlei documenten na zoals sociale, administratieve, kadastrale en fiscale gegevens om tot een rechtsgeldige verkoop te komen.

 

4. Prijzen bewimpelen

 

Mocht je eraan denken om een prijs onder tafel te bieden, weet dan dat je fiscaal bedrog pleegt dat strafbaar is. Door prijsbewimpeling zakken ook de verkooprechten bij aankoop van een woning. Wees verstandig en laat de werkelijk overeengekomen prijs in de akte opnemen. Doe je dit niet, dan riskeer je zware boetes.

 

5. Snelheid van afhandeling

 

Geduld is een schone zaak. Dit geldt evenzeer wanneer je een woning koopt. Het lijkt of een verkoop een lange tijd aansleept. Ook niet alle verkoopdossiers doorlopen dezelfde tijdspanne. Die duur hangt af van verschillende factoren, en daar heeft niemand de touwtjes van in handen. De notaris moet zelf gegevens opvragen bij verschillende instanties, zoals de gemeente. Deze instanties hebben zelf een bepaalde termijn om de gegevens aan de notaris te bezorgen. Een compromis ondertekenen gebeurt dus niet meteen na de verkoop. Na maximum vier maanden is de verkoop definitief afgerond en de akte verleden. Dat moment heb jij de sleutel van je woning in handen.

Breng op een goede manier een bod uit

Heb je jouw droomwoning gevonden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om jouw bod over te maken aan de verkoper.

 

Het bod overmaken, kan je rechtstreeks aan de verkoper, maar ook bij de notaris of vastgoedmakelaar waar de woning te koop wordt aangeboden. Wanneer je dat bod schriftelijk of met een sms’je doet, beschik je over een bewijs. Een mondeling bod kan ook, alleen heb je geen bewijs dat je effectief aan die prijs een bod gedaan hebt. Stilletjes aan doen ook online biedingsplatformen hun intrede. Wanneer je een bod uitbrengt, ben je gebonden. 

 

De verkoper beslist

 

Het bod dat je wil doen, is vaak lager dan de vraagprijs van de verkoper. Je gaat als het ware onderhandelen over de prijs. Toch is het aan de verkoper om te beslissen wie zijn woning koopt, en aan welke prijs. Zolang de verkoper geen officiële handtekening plaatst, maakt elke geïnteresseerde nog kans. Dat geldt dus ook wanneer jij een mondeling bod hebt gedaan. Ofwel gaat de verkoper meteen akkoord, ofwel biedt er nog een andere kandidaat meer. De verkoper kan bij een grotere interesse nog afwachten om zo een hogere prijs te halen. 

Wil je het bod intrekken? Dan kan je dat nog tot het bod de verkoper heeft bereikt. Ook wanneer het uitgebrachte bod de exacte vraagprijs omvat, is de eigenaar nog vrij om te beslissen of hij het bod aanvaardt of niet. Het is een aanrader om de verkoper een periode van beslissing ‘op te leggen’. Zo weet je zelf ook na een tijd waar je aan toe bent. 

Ben je zelf eigenaar van een pand, weet dan dat de overeenkomst met de vastgoedmakelaar kan vermelden dat de makelaar zijn commissieloon definitief verwerft zodra de koper een schriftelijk geldig bod uitbrengt.

Na deze stap gaan er enkele dagen overheen om van het uitgebrachte bod naar de ondertekening van het compromis te gaan. 

 

Opschortende voorwaarde

 

Mocht je als koper niet zeker zijn of je een hypothecaire lening bij de bank vastkrijgt, dan kan je gebruik maken van een opschortende voorwaarde. Die is op te nemen zowel bij het schriftelijk bod als bij het compromis. Vaak houdt die in dat de verkoop pas tot stand komt als de koper een krediet of lening van de bank krijgt. Krijg je geen lening, dan gaat de verkoop niet door. Hierin opgenomen staan ook de details zoals onder meer de termijn en het bedrag. Laat je voor de formulering hiervan bijstaan door een expert. 

Betaal bij het uitbrengen van een bod geen voorschot. Een voorschot regelen, gebeurt meestal bij het afronden van het compromis. Dat voorschot is trouwens een waarborg, een bedrag dat bij de officiële akte in mindering wordt gebracht.

Wat is kopen onder opschortende voorwaarde?

De rentes voor het lenen van een woning liggen vandaag historisch laag. Voor velen is het dan ook hét moment om op huizenjacht te gaan. Maar wat als je je droomwoning gevonden hebt en je de verkoopovereenkomst al wil ondertekenen, maar de financiering nog niet 100% rond is?

 

Verkrijgen van lening

 

Zorg dan dat in de verkoopovereenkomst een opschortende voorwaarde van het verkrijgen van lening vermeld staat. Die clausule houdt in dat koper én verkoper hun akkoord nog laten afhangen van het feit of je al dan niet een lening krijgt. Zo zal de opschortende voorwaarde moeten vermelden over welk bedrag het gaat, binnen welke termijn de lening toegekend moet worden, en op welke manier de verkoper ingelicht zal worden of je nu al dan niet een lening hebt gekregen. 

 

Inspanningen leveren

 

Let wel: eens het compromis getekend is, zal je als koper ook effectief de nodige inspanningen moeten doen om een lening te kunnen krijgen. Zo moet je bijvoorbeeld een leningsaanvraag indienen. Weigert de bank, doe dan zo nodig een ander financieringsvoorstel of wend je tot andere banken.

 

Niet vervuld?

 

De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat je er alles aan gedaan hebt om een lening te bekomen, maar dat je toch overal op een njet stoot. Weet dat de opschortende voorwaarde dan niet wordt vervuld en dat de verkoop als het ware nooit heeft bestaan. Het eerder betaalde voorschot krijg je dan netjes teruggestort. Geen overbodige luxe!

Realistische verkoopprijs

 Als je een eigendom te koop stelt, wil je daar een realistische prijs voor krijgen. De juiste vraagprijs bepalen is specialisten werk maar toch al enkele tips / overwegingen : wat wordt er gevraagd voor soortgelijke eigendommen? Staat mijn eigendom op een ligging die gewild is? Is mijn eigendom vlot bereikbaar en zijn er veel faciliteiten in de directe omgeving ? wat is de ouderdom van mijn eigendom en de staat van onderhoud ?wat voor type eigendom is het ? wat is de bebouwde oppervlakte en wat is de oppervlakte van het terrein ? hoe energiezuinig is mijn eigendom ?

Zoals je merkt, zijn er vele zaken om rekening mee te houden, vandaar laat je dit best over aan een professional.

Wie verzekert wat bij een appartement ?

Ik woon in een appartement. Wie verzekert wat ? En wat als het verhuurd is? Er wordt door de syndicus voor alle mede - eigenaars een collectieve verzekering of blokpolis afgesloten. De blokpolis zorgt voor dekking tegen brand, waterschade alsook de burgerlijke aansprakelijkheid gebouw. De collectieve verzekering verzekert niet de persoonlijke inboedel. Elke mede - eigenaar zal dus zelf een verzekering moeten afsluiten voor zijn inboedel. Als je je appartement verhuurt moet je huurder twee zaken verzekeren ten eerste zijn huurdersaansprakelijkheid en ten tweede zijn persoonlijke inboedel.

Wat is een postinterventiesdossier

Als je van plan bent om je woning te renoveren ( of nieuw te (laten) bouwen ), ben je verplicht om een postinterventiedossier ( P.I.D ) op te stellen.

Je mag dit dossier zelf opstellen of je kan dit laten doen door een veiligheidscoördinator, de specialist ter zake. Het voordeel is dat via dit dossier altijd alle technische informatie beschikbaar is. Het P.I.D. omvat alle mogelijke documenten, tekeningen, plannen, foto’s, ... van je eigendom. Dit dossier moet zolang het eigendom bestaat bijgehouden en up-to-date gehouden en overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar bij verkoop. Er dient een postinterventiedossier opgemaakt te zijn wanneer de bouw is aangevat of de werken zijn aangevat na 1 mei 2001 door een of meerdere aannemers.

Het EPC steekt in een nieuw jasje

Het energieprestatiecertificaat, kortweg EPC, steekt sinds 1 januari 2019 in een nieuw jasje. Het nieuwe EPC geeft nu naast de engergiescore ook een energielabel. Dit energielabel gaat van A+ ( zeer energiezuinig ) tot F ( zeer energieverslindend ). Het energielabel werd toegevoegd om de vergelijking tussen verschillende panden nog eenvoudiger te maken. Bovendien worden de adviezen om je pand energiezuiniger te maken enorm uitgebreid op het nieuwe EPC. De bestaande EPC’s ( opgemaakt voor 1 januari 2019 ) blijven geldig tot aan de opgegeven datum vermeld op het EPC.